robots
返回首页 秦汉艺术 魏晋艺术 隋唐艺术 宋辽艺术 元朝艺术 明朝艺术 清朝艺术 现代艺术

中国古代艺术之


七、明朝艺术


呂紀《三思圖》,明                                            呂紀《殘荷鷹鷺圖》,明

 

 
戴進《關山行旅圖》,明                                  沈周《廬山高》,明        

 

 
文徵明《古木寒泉圖 》,明                         唐寅《陶穀贈詞》,明                   

 


仇英《漢宮春曉》(局部),明

 
          陳淳《花卉冊》之一,明

 

 
      徐渭《墨葡萄圖》,明                  董其昌《夏木垂蔭》,明   

 

 
陳洪綬《梅花山鳥》,明

 

上一页 | 返回首页 | 下一页

正一艺术版权所有,未经许可不得复制